روش درمانی دکتر نادر کاظمی 2
-با توجه به اینکه طبیعت افراد متفاوت می باشد روش درمان یکسانی برای همه نمی توان انجام داد و پروتکل درمانی
جایگاهی ندارد و درمان براساس تعیین ژنوتیپ و فنوتیپ و رفع سو مزاج می باشد .
-در این روش معاینات روتین پزشکی و انجام آزمایشات بیوشیمی ( طب کلاسیک ) و معاینات طب سنتی شامل زبان و نبض ها
انجام می گیرد و پس از مطابقت موارد فوق تا حدودی به تشخیص خواهیم رسید.

-درمان بنا به تشخیص شامل :
 1. رژیم غذایی و آب
2. طب سنتی
3. طب سوزنی
4. طب کلاسیک ( داروهای شیمیایی ) و یا معرفی به دیگر همکاران پزشک (جراح ... ) می باشد.

-در این روش تعامل با دیگر همکاران پزشک و مداومت در پی گیری درمان و انجام آزمایشات لازم مورد نظر می باشد که
خود باعث می شود از بروز بیماری های صعب العلاج تا حدودی جلوگیری گردد .
-در این روش با خود درمانی موافق نمی باشیم و اعتقاد داریم خود درمانی می تواند باعث ایجاد بسیاری از بیماری های
صعب العلاج گردد ؛ اعتقاد داریم درمانگر باید پزشک باشد و نه  آشپز و سالن های آرایشی و ....
-در این روش باحجامت و فصد خون بدون معاینه پزشک و انجام آزمایشات لازم موافق نمی باشیم و موارد فوق باید توسط پزشک
انجام گیرد .
اگر توجه کنید در اکثر داروخانه و عطاری ها بدون نسخه پزشک داروهای گیاهی و شیمیایی داده می شود و این خود درمانی
به ضرر بیماران در دراز مدت می باشد البته منافع کوتاه مدت عده ای تاجر و آشپزو ... را برآورده می کند اما در دراز مدت زیر ساخت ها را از بین خواهد برد و هزینه های زیادی را برای بیماران و وزارت بهداشت ایجاد خواهد کرد .
-در این روش درمانی ما 10% به لطف خداوند می توانیم کمک کنیم و اعتقاد داریم .
آن نیست که هست می نماید بگذار
آن هست که نیست می نماید بطلب
مولوی
کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین