شماره پرونده 354/ش
اسهال و درد شکم رفع شده است
من به شماره پرونده 354/ش با اسهال و درد شکم شدید از چهار سال قبل مورخ 24/10/92 به دکتر نادر کاظمی طب سنتی به شماره
نظام پزشکی 72025 مراجعه نمودم و طی چند نوبت ویزیت موارد فوق رفع گردیده است .

کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین