شماره پرونده 472/ی
بی حسی ناحیه مقعد ؛ بی اشتهایی و بی خوابی و جوش صورت
اینجانب به شماره 472/ی با جوش صورت و بی اشتهایی و بی خوابی و بی حسی به دکتر نادر کاظمی طب سنتی به شماره نظام پزشکی ( 72025) مراجعه نمودم وقتی چند نوبت ویزیت موارد فوق رفع گردید.
کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین