شماره پرونده309/ف
تنگ نفس رفع گردیده است . خارش نداشتم . خواب بهتر شده است
من با شماره پرونده 309/ف با تنگی نفس شدید و خارش و بی خوابی در مورخ 14/10/92 به دکتر نادر کاظمی طب سنتی به شماره
نظام پزشکی 72025 مراجعه نمودم و طی چند نوبت ویزیت موارد فوق رفع و بهتر گردیده است .
کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین