شماره پرونده473/ی
سندرم فانکونی Fanconi Syndrome
سوزش ادرار و تکرار آن و سوزش معده و ضعف و خستگی رفع شده است . تهوع و بی اشتهایی رفع شده است
حتی با خوردن چای حالت تهوع نداشتم
کلید واژه ها:

Fanconi Syndrome

کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین