شماره پرونده 306/ک
سوزش و سختی مدفوع بهتر شده است یبوست رفع شده است
اینجانب به شماره پرونده 306/ک مورخ 5/9/92 به علت سوزش و یبوست و سختی مدفوع به دکتر نادر کاظمی طب سنتی به شماره نظام پزشکی 72025 مراجعه نمودم و طی چند نوبت ویزیت موارد فوق بهتر شده است
کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین