شماره پرونده 112/ص
درد شکم تب شدید یبوست دارد و عفونت گوش و تورم غدد لنفاوی (سندرم کاوازاکی - kawasaki syndrome) که مجبور شدیم به مدت دو هفته در بیمارستان بستری کنیم اما هیچگونه بهبودی حاصل نگردید
درد شکم رفع گردیده است تب نیز کمتر و حال عمومی بهتر شده است   89/12/7

فرزندم را به شماره پرونده 112/ص با درد شدید شکم و تب شدید و تورم غدد لنفاوی ( سندرم کاواساکی ) مورخ 5/12/89
نزد دکتر نادر کاظمی ( طب سنتی ) به شماره نظام پزشکی 72025 بردیم و طی چند نوبت ویزیت موارد فوق رفع گردید.
کلید واژه ها:

kawasaki syndrome

کلیه حقوق © برای دکتر نادر کاظمی محفوظ است
طراحی و توسعه : شرکت آوین