لیست ارزهای دیجیتال

نام ارز موجودی کیف پول نرخ لحظه ای نرخ لحظه ای (ریالی) ظرفیت بازار تغییرات روزانه

بیت کوین
ورود به حساب کاربری 16,313
دلار
595,430,340
تومان
317,536,314,337
دلار
-0.14 %

اتریوم
ورود به حساب کاربری 1,211
دلار
44,191,187
تومان
148,160,174,355
دلار
+1.03 %

بیت کوین کش
ورود به حساب کاربری 112.49
دلار
4,105,818
تومان
2,164,270,722
دلار
-1.16 %

اتریوم کلاسیک
ورود به حساب کاربری 19.97
دلار
728,732
تومان
2,756,469,110
دلار
-0.28 %

دوج
ورود به حساب کاربری 0.090
دلار
3,296
تومان
11,981,279,214
دلار
+0.05 %

لایت کوین
ورود به حساب کاربری 76.70
دلار
2,799,453
تومان
5,499,034,200
دلار
+1.66 %

مونرو
ورود به حساب کاربری 136.83
دلار
4,994,474
تومان
2,491,189,008
دلار
-0.31 %

دش
ورود به حساب کاربری 41.24
دلار
1,505,386
تومان
454,681,661
دلار
+0.58 %

دکرد
ورود به حساب کاربری 20.08
دلار
733,079
تومان
291,933,780
دلار
+0.75 %

زی کش
ورود به حساب کاربری 41.98
دلار
1,532,407
تومان
662,769,469
دلار
-2.59 %

کادنا
ورود به حساب کاربری 0.86
دلار
31,454
تومان
181,907,405
دلار
-1.20 %

نروس
ورود به حساب کاربری 0.002620
دلار
96
تومان
87,365,407
دلار
+0.92 %

تتر
ورود به حساب کاربری 1.00
دلار
36,605
تومان
65,551,196,775
دلار
+0.13 %