لیست ارزهای دیجیتال

نام ارز موجودی کیف پول نرخ لحظه ای نرخ لحظه ای (ریالی) ظرفیت بازار تغییرات روزانه

بیت کوین
ورود به حساب کاربری 27,414
دلار
1,444,718,854
تومان
NAN
دلار
-0.22 %

اتریوم
ورود به حساب کاربری 1,903
دلار
100,288,572
تومان
NAN
دلار
+0.47 %

بیت کوین کش
ورود به حساب کاربری 114.84
دلار
6,052,014
تومان
NAN
دلار
-1.51 %

اتریوم کلاسیک
ورود به حساب کاربری 18.24
دلار
961,497
تومان
NAN
دلار
-0.35 %

دوج
ورود به حساب کاربری 0.072
دلار
3,817
تومان
NAN
دلار
-1.14 %

لایت کوین
ورود به حساب کاربری 91.66
دلار
4,830,489
تومان
NAN
دلار
+0.46 %

مونرو
ورود به حساب کاربری 152.65
دلار
8,044,870
تومان
NAN
دلار
-1.64 %

دش
ورود به حساب کاربری 43.56
دلار
2,295,381
تومان
NAN
دلار
-0.01 %

دکرد
ورود به حساب کاربری 16.47
دلار
867,746
تومان
NAN
دلار
-1.04 %

زی کش
ورود به حساب کاربری 45.76
دلار
2,411,730
تومان
NAN
دلار
-0.23 %

کادنا
ورود به حساب کاربری 0.77
دلار
40,535
تومان
NAN
دلار
+0.14 %

نروس
ورود به حساب کاربری 0.00364
دلار
192
تومان
NAN
دلار
+1.49 %

هندشیک
ورود به حساب کاربری 0.01949
دلار
1,027
تومان
NAN
دلار
-0.63 %

یوبیک
ورود به حساب کاربری 0.03565
دلار
1,879
تومان
NAN
دلار
+0.00 %

تتر
ورود به حساب کاربری 1.00
دلار
52,761
تومان
NAN
دلار
+0.17 %