لیست ارزهای دیجیتال

نام ارز موجودی کیف پول نرخ لحظه ای نرخ لحظه ای (ریالی) ظرفیت بازار تغییرات روزانه

بیت کوین
ورود به حساب کاربری 43,683
دلار
2,227,856,460
تومان
NAN
دلار
+1.57 %

اتریوم
ورود به حساب کاربری 2,355
دلار
120,081,518
تومان
NAN
دلار
-0.61 %

بیت کوین کش
ورود به حساب کاربری 253.48
دلار
12,927,371
تومان
NAN
دلار
+2.22 %

اتریوم کلاسیک
ورود به حساب کاربری 22.16
دلار
1,130,342
تومان
NAN
دلار
+0.34 %

دوج
ورود به حساب کاربری 0.102
دلار
5,207
تومان
NAN
دلار
+5.89 %

لایت کوین
ورود به حساب کاربری 77.76
دلار
3,965,860
تومان
NAN
دلار
+5.33 %

مونرو
ورود به حساب کاربری 174.48
دلار
8,898,612
تومان
NAN
دلار
+1.28 %

دش
ورود به حساب کاربری 34.76
دلار
1,772,935
تومان
NAN
دلار
+4.54 %

دکرد
ورود به حساب کاربری 15.61
دلار
796,283
تومان
NAN
دلار
+1.59 %

زی کش
ورود به حساب کاربری 33.00
دلار
1,682,962
تومان
NAN
دلار
+1.65 %

کادنا
ورود به حساب کاربری 0.72
دلار
36,830
تومان
NAN
دلار
+3.01 %

نروس
ورود به حساب کاربری 0.00360
دلار
184
تومان
NAN
دلار
+4.37 %

هندشیک
ورود به حساب کاربری 0.02774
دلار
1,415
تومان
NAN
دلار
+11.26 %

یوبیک
ورود به حساب کاربری 0.03565
دلار
1,818
تومان
NAN
دلار
+0.00 %

کسپا
ورود به حساب کاربری 0.12
دلار
6,120
تومان
NAN
دلار
NAN

تتر
ورود به حساب کاربری 1.00
دلار
51,048
تومان
NAN
دلار
-0.01 %