قیمت:

59,000,000 تومان

پس از پرداخت کامل طی ۱ روز کاری بسته برای شما ارسال می گردد و کدرهگیری به شما داده می شود.


تحویل:

ارسال کدرهگیری طی ۱ روز کاری

وضعیت:

آکبند

روش های پرداخت هزینه:

ریالی (ظرفیت محدود) - استفاده از موجودی سایت - تتر

اطلاعات بیشتر:محصولات استارلینک > Starlink Dish V2

Starlink Dish V2


قوانین و مقررات سایت را کامل خوانده و قبول دارم

داغ ترین هاStarlink Dish V2
قیمت: 59,000,000 تومانStarlink Dish V2
قیمت: 46,000,000 تومانتمدید اشتراک ۱ ماهه استارلینک
قیمت: 4,100,000 تومان