قیمت:

4,100,000 تومان

پس از پرداخت و ارائه مشخصات کاربری Starlink توسط شما، طی ۲۴ ساعت اشتراکتان تمدید می گردد.


تحویل:

ارسال کدرهگیری طی ۱ روز کاری

وضعیت:

آکبند

روش های پرداخت هزینه:

ریالی (ظرفیت محدود) - استفاده از موجودی سایت - تتر

اطلاعات بیشتر:داغ ترین هاStarlink Dish V2
قیمت: 59,000,000 تومانStarlink Dish V2
قیمت: 46,000,000 تومانتمدید اشتراک ۱ ماهه استارلینک
قیمت: 4,100,000 تومان